UA-8709939-4
Site logo

REKLAMNÉ POLEPY ÁUT
Výbornou mobilnou formou reklamy je polep auta. Polepy sa realizujú na osobných i nákladných autách samolepiacimi autofóliami. Farebná stálosť fólií je od výrobcu garantovaná na 5 rokov, životnosť fólie je však závisloslá od spôsobu lepenia, poškodenia auta či odmastenia povrchu. Na fóliu sa tlačí vopred odsúhlasený grafický návrh. Ten Vám vypracujeme na základe typu auta respektíve fotografie vášho auta.

Imidž vášho auta môžete vylepšiť aj trendovým celopolepom. Autofólia sa používajú aj ako ochrana laku auta alebo na zakrytie škrabancov a poškodených častí. Tieto autofólie majú štrukturovaný povrch a dodávajú autu efektný vzhľad. Jednotlivé vzory štrukturovaných fólií si môžete vybrať u nás zo vzorkovníka. Tu je zopár ukážok.

Stacks Image 302
Stacks Image 306
Stacks Image 310
CARBON
HONEYCOMB
BRUSHED
Stacks Image 334
Stacks Image 338
Stacks Image 342
COCOON
EMULSION
DUNE

LIGHT BOX ... svetelná reklama, nesvetelná reklama, svetelné boxy, svetelné nápisy, svetelné písmená, výroba atypickej svetelnej reklamy, svetelné tabule, svetelná atypycká reklama, svetelná exteriérová reklama, svetelné outdoorová reklama, svetelná technika, LED reklama, LED reklamy, veľkoplošné reklamy, podsvietené nápisy, podsvietené logá, svetelné logá, ...

Stacks Image 691