UA-8709939-4
Site logo

REKLAMNÝ PROJEKTOR

Reklamná projekcia predstavuje vizuálny prenos obrazu, resp. predmetu reklamy na rôzne typy médií, teda plochy ako napríklad chodníky príp. steny budov. Vo svete sa najviac využíva ako marketingový nástroj krátkodobých eventov, na výstavách a veľtrhoch, kde publikum tvoria pasanti, počas športových podujatí, filmových premiér, pri prestížnom uvádzaní nových produktov na trh a dokonca aj pri politických kampaniach.
Veľké korporácie si obľúbili projekciu vlastného loga a sloganu na svojich budovách či továrňach. Veľkou výhodou projekcie je okrem nízkych obstarávacích nákladov jej flexibilita. So zariadením presuniete celú reklamu a môžete ju nasmerovať na inú plochu. Reklamná projekcia plochu neničí a obraz je stále rovnako kvalitný. 
V porovnaní s tradičnými resp. overenými formami reklamy (televízia, rádio, tlač, outdoorová reklama) je reklamná projekcia novinkou. Už teraz je však podľa svetových prieskumov známa efektivita reklamy prostredníctvom projekcie loga, obrázku, sloganu a pod.

PROJEKCIA ČIERNEJ FARBY
Princíp svetelnej projekcie spočíva v premietaní svetla cez gobo-šablónu. Čiernou farbou svetlo neprechádza, teda ju chápeme ako neviditeľnú časť projekcie. Aby bola viditeľná, musí byť na bielom podklade. V 99% prípadoch pri spracovaní návrhov goba sa čierne objekty riešia tzv. reverziou farieb, to znamená, že to, čo je čierne meníme na biele. Zámerom reverzie je zvýraznenie projekcie a upriamenie pozornosti pozorovateľa na motív a nie na pozadie.

Stacks Image 410
Stacks Image 414

LIGHT BOX ... svetelná reklama, nesvetelná reklama, svetelné boxy, svetelné nápisy, svetelné písmená, výroba atypickej svetelnej reklamy, svetelné tabule, svetelná atypycká reklama, svetelná exteriérová reklama, svetelné outdoorová reklama, svetelná technika, LED reklama, LED reklamy, veľkoplošné reklamy, podsvietené nápisy, podsvietené logá, svetelné logá, ...
Stacks Image 701