UA-8709939-4
Site logo

LAMINÁCIA
Každý výtlačok z veľkoformátovej tlačiarne, ktorý bude vystavený drsným klimatickým podmienkam, odporúčame zalaminovať. Tým chránime tlačenú plochu pred mechanickým poškodením a posilníme jej UV odolnosť.

Pomocou tejto technológie vyrábame
- ochrannú lamináciu výtlačkov na polepy automobilov
- lamináciu turistických značiek, náučných tabulí a máp
- lamináciu reklamných a smerových tabúľ