UA-8709939-4
Site logo

GRAFICKÝ DIZAJN
Na tvorbu grafických návrhov pre svetelnú a nesvetelnú reklamu používame najmodernejšie počítače Apple Mac s bohatým softvérovým vybavením, ktoré nám umožňuje pripraviť kvalitné grafické návrhy, úpravu fotografií, 3D vizualizácie, webové stránky, CAD a CAM, ...

Pomocou tejto technológie vyrábame
- Grafické návrhy svetelných a nesvetelných reklám
- CAD návrhy - technické výkresy
- CAM návrhy - výkresy určené pre CNC obrábacie stroje
- 3D vizualizácie - svetelné reklamy, interiéry, exteriéry, produktový design
- Fotografické služby - pomocou digitálnej zrkadlovky Sony
- Panoramatické fotografie - interiéry, exteriéry
- Internetové aplikácie - CMS, E-Commerce, GroupWare, Databázové systémy
- WEB Design - interaktívne internetové stránky